SrebroSrebro jest pierwiastkiem chemicznym zaliczanym do metali szlachetnych, tj takich, które są odporne chemicznie, rzadko wchodzą w związki chemiczne, popularnie mówiąc "nie rdzewieją". Występuje w przyrodzie w stanie rodzimym oraz w związkach chemicznych. Srebro jest doskonałym przewodnikiem ciepła i elektryczności, przez co znajduje zastosowanie w elektrotechnice, a ze względu na specyficzne właściwości również w fotografii. Srebro jest miękkie ciągliwe i kowalne, daje się wyciągać w cienkie druty i folie, dlatego od dawna znajduje szerokie zastosowanie do wyrobu biżuterii i przedmiotów ozdobnych. Głównym źródłem pozyskiwania srebra jest uboczna produkcja przerobu rud innych metali - miedzi, ołowiu i cynku.